ÇOKLU ZEKA
ATÖLYELERİ

Çoklu öğrenme ortamlarıyla öğrencilerin problem çözme becerilerini ve üretkenliklerini arttırır.

Detaylı Bilgi... Afiş...

BRANŞ BAZLI
GELİŞİM AKADEMİSİ

Her öğrencinin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda araç gereç, yöntem - tekniklerin kullanılmasıyla bireyselleştirilmiş öğretim modelini içerir.

Detalı Bilgi... Afiş...