Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi

REHBERLİK ANLAYIŞIMIZ

Bizler Başak Koleji rehberlik servisi olarak; okulumuzda öğrencilerimizin eğitim ortamından yeterince yararlanabilmesi, kendini tanıması, geliştirmesi, karar verme, problem çözme becerilerini kazanabilmesi; zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal yönden bir bütün olarak gelişim sağlayabilmesi amacıyla; eğitsel rehberlik, kişisel rehberlik ve koruyucu-önleyici- geliştirici rehberlik hizmetleri sunmaktayız. Birimimiz sadece sorunlara yönelik değil, gelişim süreçleri ile ilgili birçok konuda tüm öğrencilerimize hizmet vermektedir. Çalışmalarımız öğrenci merkezli olup, aile ve öğretmen işbirliğinin oluşturulması için çabalamaktadır.Öğrencileri hem sınıf ortamında hem de doğal ortamda davranışsal açıdan gözlemlemek amacıyla derslere girerek farkındalık sağlayıcı sınıf içi etkinlikler yapar. Ayrıca eğitim yılı başında belirlenen ders saatlerinde öğrencileri sınıfça oyun odasına alarak iletişim ve arkadaş ilişkileri anlamında değerlendirir, gözlemler. Başak Koleji'nde gelişimsel yaklaşım benimsenmektedir. Öğrencilerimiz, hayatlarının her döneminde yerine getirmeleri gereken gelişim görevlerini başarıyla tamamlamaları adına birimimiz tarafından desteklenmektedir.

PDR HİZMETLERİ

Bireysel Rehberlik

Akademik başarı - öğrenmeye ilişkin sorunlar,
Verimli ders çalışma ve sınav becerileri,
Sosyal beceri eğitimi,
Etkili zaman yönetimi,
Olumlu davranış geliştirme,
Sınav kaygısı ile başetme,
Öfke kontrolü - çatışma çözme becerileri,
Meslekleri tanıma,
Kendini tanıma ve kendini kabul,
Etkili dinleme ve yansıtma becerileri,

Grup Rehberliği

Sınav kaygısı ile başetme,
Sosyal beceri geliştirme,
Sorun çözme becerisi,


REHBERLİKTEN SİZLERE

KİTAP ÖNERİLERİMİZ

Çocukta Diş Disiplin mi? İç Disiplin mi?
Yazar: Dr.Thomas GORDON

Dr. Thomas Gordon, bu kitabında, işe "disiplin"i tartışmakla başlıyor. Disipline "iç" ve "dış" disiplin kavramlarını getiren Gordon'a göre, çocuk eğitimine katkısı olan hemen her yetişkin, kendi kendini yönetebilen ve iç disiplini gelişmiş çocuklar yetiştirmek istediklerinde hemfikir, ancak bu kişilik özelliklerinin çocuklara hangi yollarla kazandırılabileceği tartışma konusu. "Çocukta Dış Disiplin mi? İç Disiplin mi?" kitabı, eğitimde paradigma değişikliğini sağlamak üzere evlerde ve okullarda yerini aldığında, yurdumuzda gerçek demokrasinin temelini atacak bir başyapıt.


Duygusal Zeka
Yazar: Dr. Daniel Goleman

Psikolog ve danışman Daniel Goleman, bütün dünyada "best seller" olan ve artık bir temel eser niteliği kazanan kitabıyla, psikoloji alanında çığır açarak EQ/Duygusal Zekâ kavramını zihinlere ve sözlüklere yerleştirdi. Yazar, gerek özel, gerekse iş yaşamında insanların başarısının ve mutluluğunun "IQ" (entelektüel zekâ) dan çok "EQ" seviyelerine dayalı olduğunu günlük yaşamdan alınmış birçok örnekle kanıtlıyor. "Duygusal Zekâ"yı, "çoklu zekâlar" kuramı bağlamında, özbilinç, azim, dürtülerini frenleme, başkalarının duygularını paylaşabilme gibi özellikleri içeren bir zeka olarak tanımlıyor.


Ben Farklıyım
Yazar: Cheri FULLER

Çocuğunuzun öğrenme tarzı, onun parmak izleri kadar özeldir. Bir sınıfta tahmin edebileceğinizden çok daha fazla öğrenci, anne-babalarından ve öğretmenlerinden faklı bir öğrenme tarzına sahiptirler. Gerçek şu ki; “öğrenme tarzı”nın farkında olmayan öğrenciler, okulda sorunlar yaşayabilirler. Bu kitap, çocuğunuzun öğrenme tarzını ve performansını keşfetmenize yardım edecek, yeteneklerini erken yaşta doğru biçimde kullanmasına katkı sağlayacaktır.


Ben Problem Çözerim
Yazar: Belma TUĞRUL

Çocuğun problem çözme becerisini geliştirmek için neler yapılabilir?” Bunların detaylı şekilde anlatımını bu kitapta bulabilirsiniz.


Çalışan Anne ve Çocuk
Yazar: Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK

Sadece çalışan annelere ve bu konuma aday olanlara değil, kendini anlamak ve geliştirmek isteyen herkesin okuyabileceği bu kitabın yalın, akıcı ve anlaşılır bir dili var. Çalışan annelerin yaşamda üstlendikleri başrolü nasıl oynadıklarını, kendi öznel bakış açılarından görmelerinin yanı sıra, bu rolü nasıl oynayabileceklerini bir psikolojik danışmanın tuttuğu aynada görüp değerlendirebilecekleri bir kitap. Aynadaki görüntü, onlara bu rolü daha “akıllıca” ve daha sağlıklı oynayıp daha mutlu olmaları için cesaret verecektir.


Çocuk ve Disiplin
Yazar: Sebahat SÖYLEMEZ

Bu kitap mutlu çocuklar üzerine. Çocuklarımız nasıl mutlu olabilirler? Onları büyütüyoruz, yetiştiriyoruz, eğitiyoruz. Bütün bu çabalar aslında temel bir hedefte birleşiyor; çocuklarımızı mutlu görmek ve dolayısıyla kendimizi mutlu etmek. O halde çocuk sahibi olmanın her evresinde bu temel hedefimizi unutmamalıyız. Bu amaca erişmek için her yeni gün öğrenebileceğimiz yeni şeyler olmakta. Bu kitap, bildiklerinizle birlikte yeni paylaşımlara açılmanız ve çocuğun eğitimi sürecinde değişmeyen evrensel olgularla beraber değişen yeni yaklaşımları sunmayı hedeflemiştir.