Ölçme ve Değerlendirme Birimi

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Öğrenci başarısının ölçülmesinde kullanılan ölçme araçlarının geçerlilik, güvenirlilik ve kullanışlılık özelliğine sahip olması gerekir. Okulumuzda bilimsel nitelikleri ön planda tutarak gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinde temel amaç;

Öğrencilerin edindikleri bilgileri ezbere değil kalıcı bilgi olarak öğretmek ve günlük hayatla pekiştirmek,
Öğrencilerin neyi bildiğini, anladığını ve ne yapabildiğini keşfetmek,
Öğrencilerin gelişim düzeylerini anlamak,
Gelecekteki öğrenme sürecini planlamak,
Belli bir süreçte öğrencilerin ulaşması beklenen standartları değerlendirmek,

OKULUMUZDA YAPILAN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ

Konu Kazanım Değerlendirme Sınavları

Her konu bitiminde sonra (3-4-5-6-7 ve 8.) sınıflarda ders bazında basitten karmaşığa göre sorular hazırlanıp genel bir izleme sınavı uygulanır. Bu çalışmada amaç öğrencilerin sıcağı sıcağına konuları anlayıp anlamadıkları tespit edilir. Varsa anlaşılmayan konu tekrar üzerinde durularak eksiklikler giderilir.

Yazılı Sınavlar

5-6-7-8. sınıf düzeylerindeki öğrencilere eğitim öğretim yılı başında belirlenen tarihlerde öğrenci başarısını ölçmek ve notlandırma esasına dayanılarak ortak zümre kararı ile uygulanır.

Deneme Sınavları

İlkokul ve Ortaokul düzeyindeki sınıflara (4-5-6-7 ve 8.) sınıflar deneme sınavları her ünite bitiminden sonra uygulanır. Yapılan bu değerlendirmeler ile öğrencilerimizin Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve yabancı dil derslerindeki eksikleri belirlenir ve tamamlama çalışmaları yapılır.


Yapılan tüm sınavlar okulumuz Ölçme ve Değerlendirme birimi tarafından analiz edilerek incelenir. Değerlendirme raporları okul idaresi ve öğretmenlerle paylaşılır. Raporlar sonucunda öğrencilerimizin eksik olduğu konularla ilgili öğretmen ve ailesiyle görüşülür. Bunun sonucunda her öğrenci için hazırlanan bireysel çalışma programının takibi öğretmen, rehberlik servisi ve ölçme-değerlendirme biriminin işbirliğiyle yapılır. Yapılan tüm çalışmalarda; bireysel ve okul başarısının takip edilerek çıtanın hep daha ileriye ve daha iyiye doğru yükselmesi hedeflenmektedir.