Vedic Math

VEDIC MATH


Vedic Matematik Nedir?

Vedic Matematik, Hint Matematiğinin eski sistemine verilen isimdir. Bu sistem astronomide, geometrik cisimlerin alan hesaplarında , Pisagor teoreminde, cebirsel ifadelerin yazımında kullanılmıştır. Vedic Matematik, Sri BharatiKrsnaTirthaji tarafından 1911-1918 yılları arasında yeniden gün yüzüne çıkarılmıştır. Sri BharatiKrsnaTirthajiyaptığı araştırmaya göre matematik, onaltısutrayaya da formüle dayanmaktadır. Vedic Matematiği yardımıyla sorularda bilindik yolların dışına çıkılıp eğlenceli bir yol izlenerek sonucun kısa ve hızlı sürede bulunması sağlanmaktadır.


Vedic Matematik Avantajları Nelerdir?

2009 yılında TÜBİTAK’ın Gebze Çalıştayı’nda Prof. Dr. İrfan Şiap ve Doç. Dr. Ünal Ufuktepe danışmanlığındaki "Sayıların Sihirli Dünyası" adlı proje raporunda öğrencilerin vedic matematiği uygulamasıyla;

daha hızlı,
daha meraklı,
daha az hata yapan

öğrenci olacakları vurgulanmıştır. Aynı projede deneklere sorulan sorulara verilen cevaplama süreleri ve başarı yüzdeleri aşağıdaki gibidir.


Vedic Matematik Beyin İlişkisi

İnsan beyni sol ve sağ yarımkürelerden oluşmaktadır. Bilim adamlarına göre sağ beyin bilgiyi bir bütün olarak resimle işler. Tasvir ve sembolleri kullanır. Resimlere şekillere ve renklere tepki verir. Sözel ifadeler dışında müziğe, vücut diline, dokunmaya tepki verir. Sezgicidir. Duygusal olarak ilişki kurar. Uzaysal ilişkileri kullanır. Duygusal ve üretici taraftır. Görerek ve duyarak öğrenir. Hayallere , şiire mecaza meraklıdır. Vücudun sol yarımını (sol el, sol bacak) kontrol eder. Sol yarımküre ise konuşma ve dil merkezidir. Analitik düşünür. Mantıklı ve sistematiktir. Bilgiyi ardışık ve doğrusal işler . Ayrıntıcıdır. Matematiksel işlemleri gerçekleştirir. Vücudun sağ yarımını (sağ el, sağ bacak )kontrol eder. Genellikle insanların sağ ve sol yarım kürelerden biri diğerinden daha baskındır. Kişilikleri , davranış biçimleri bu baskınlığa göre şekillenir.

Ancak tarihte iz bırakmış ve günümüzde başarılı olan insanların ortak özelliklerinden en önemlisi farkında olarak ya da olmayarak beynin yarım kürelerinin her ikisini de mümkün olduğunca dengeli kullanmalarıdır. Bu konuda Prof. Dr. Robert Ornstein beynin iki yarısını da dengeli kullanabilen insanların kapasitelerinin diğerlerine göre 5 kat fazla olduğunu ifade etmiştir. Vedic matematiğin önemi işte bu noktada ortaya çıkmaktadır. Vedic Matematik yöntemiyle hesaplama yapan öğrencilerin, zihinden matematiksel işlemler yaparken sol yarımküreleri, sayılar akılda tutulduğundan zihinsel görselleştirme, orta ve uzun vadeli hafıza gerekliliğinden sağ yarım küreleri dengeli olarak çalışır. Beyinde kas gibidir. Ne kadar çok kullanılırsa o kadar çok gelişir. Vedic matematik iki yarım küreyi de geliştirmemizi sağlar. NASA’lı bilim adamları uzay teknolojisi ve yapay zeka konusunda vedic matematiği kullanarak çalışmalar yapmaktadır. Özellikle NASA’LI bilim adamlarından Dr. Rick Briggs’in mikro işlemciler üzerinde vedic matematiği kullanılarak yaptığı çalışmalar bulunmaktadır. Aynı zamanda IBM ve Microsoft gibi yazılım şirketleri bu sistemi Kendi personelinin öğrenmesini zorunlu tutmuştur.

Uluslararası Alanda Vedic Matematiği

Kanada’dan A.B. D’ne İngiltere’den Köreye, Hindistan’dan Japonya'ya kadar bir çok okul sonrası eğitim kurumunda vedic matematik eğitimi verilmektedir. Dünyanın bir çok üniversitesinde bu konuda eğitim seminerleri düzenlenmektedir. Bunlardan bazıları;

Stanford Üniversitesi,
Oxford Üniversitesi,
Cambridge Üniversitesi,
Berkeley Üniversitesi,